Указатель географических названий

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Указатель

географических названий

Абе–кава — 245

Абе–но–сада — 657

Абуракава — 349

Абурацу — 454, 455

Ава — 137, 212, 217, 227

Авадзисима — 191

Австралия — 269

Австрия — 224

Адзики — 627, 628

Адзино — 172, 173

Адзукизава — 83

Адзуми — 603, 604

Азиатская Россия — 180

Аибара — 382

Аик — 128

Аинай — 786

Аинай–мура — 72, 73, 77

Акагоори — 202

Акакура — 682, 684

Акаока — 382, 410

Акасака — 18

Акаси — 191–193, 382, 404, 407, 408, 550, 568–570, 619

Акасигава — 191

Аки — 202

Акита — 66, 67, 122, 123, 155, 182, 202, 285, 373, 559, 568

Акита–кен — 79

Акиха–доори — 244

Акуо — 192

Акуцу — 112, 305, 650, 654, 657–659, 665

Александрия — 171

Ама–но хаси–дате — 189

Амакуса — 152

Амацууки–но хаси — 189

Америка — 17, 107, 117, 140, 180, 240, 289, 302, 304, 306, 307, 323, 509, 519, 533, 682, 727, 763

Америка — 17, 107, 117, 140, 180, 240, 289, 302, 304, 306, 307, 323, 509, 519, 533, 682, 727, 763

Амино — 189

Амино–мура — 188

Англия — 119, 120,123, 269, 278, 289, 324, 478

Андо — 83

Андо–мура — 90

Андоо — см. Андо

Анегава — 83, 84

Ани — 368, 373

Аннака — 9,10, 160, 719–722, 727, 728

Аоко — 683

Аомори — 58, 68, 71, 349, 373, 556, 788, 793–795

Аояма — 373

Арадзику — 658, 659

Араи–эки — 237, 239

Аракава — 78–80, 349, 367, 798, 799

Арая — 78

Аригава — 114, 441, 739

Аридагоори — 197

Арикабе — 47

Арикава — 423, 424, 730

Арнномура — 518

Аритама — 586, 587

Асакуса — 116–121, 225, 240, 289, 647, 648

Асама — 738

Асама— Яма — см. Асамаяма

Асамаяма — 8, 741

Асахимаци — 645, 646

Асахимура — 640

Асикага — 12–17, 210, 251, 252, 257

Асино — 111, 112

Асио — 680–684

Асио— Мацубара — 682

Асирубецу — 439

Афон — 309, 755

Ацуда — см. Ацута

Ацута — 221, 224, 225, 382, 385, 392

Ацута–эки — 221, 222

Байриндзи — 159

Бакан — 485, 496

Бакаяма — 197

Бакка — 33

Банзава — 701

Бансиу — 191, 193, 202, 203

Батоо — 690–695

Безайтенъяма — 198

Беппу — 489, 495, 496

Береза — 414

Берлин — 418

Бесео — 148

Бизен — 172, 176, 198, 202

Бинго — 166

Бицциу — 168, 172, 202

Бузен — 201

Ваамацу — 701

Вакамацу — 22, 497

Вакацу — 157

Вакаяма — 193–195, 197, 198, 202, 203, 205, 208, 226, 322, 324, 325, 382, 399, 400, 402, 407, 470, 550–555, 561

Вакаянаги — 42–46, 54, 331, 348, 376, 378

Вакаянаги–маци — 42

Вакаянаги–мура — 42

Вакимаци — 530–533, 535, 536

Вакуцу — 773

Вакуя — 32, 33, 36, 40–42, 47, 55, 50, 65, 106, 315, 317, 332, 333, 336, 337, 340, 341, 343, 344, 347, 430

Вараби — 724

Васидзука — 231

Васиноя — 620, 621

Ватаноха — 32, 343, 347

Вашингтон — 124, 273

Венеция — 475

Владивосток — 122, 266, 403

Втабаяма — 165

Втагава — 237, 239, 382, 391

Втагава–эки — 237

Втамата — 95, 244

Германия — 313, 323

Гефсимания — 144

Гефсиманский сад — 99

Гидзироку — 234

Г индзидоо — 480

Гинзан — 182–184

Гион–мия — 211

Гифу — 501, 504, 612

Гиюу — 618

Гоба — 197

Гоиссин — 226

Гокан — 710

Голландия — 480, 685

Гонген — 165

Гонохе — 793

Госё — 210

Гою–эки — 234

Греция — 488

Гундо — см. Гундоо

Гундоо — 669–672, 709

Даигимура — 222

Дайбуцу — 211

Дайсёодзи — 766

Дайфуку — 510

Дзенсиу — 187

Дзёогасаки — 459–461

Дзёоге — 28

Дзёогецудзуми — 26–30, 55, 109, 110, 122, 332, 347, 350, 353

Дзеока — 222

Дзёонга— Саки — 459

Дзесин–баси — 207

Дзёсю — 5

Дзике — 191, 192, 382, 404, 405, 569

Дзике–маци — см. Дзике

Дзимбо — 723

Дзиютоо — 739

Дзюумондзи — 43, 44, 54, 331, 348, 376, 378

Дзюумондзи–мура — 42

Дзюунисё — 80

Доосикинаме — 332

Ебимацумура — 170

Ебисима — 44, 348, 376, 378

Европа — 146, 186, 212, 266, 272, 298, 303, 304, 307, 314, 318, 541, 542, 710, 766

Едзири — 392

Едо — 223, 239, 402, 484, 606, 732

Еномия — 183

Есаси — 425, 427, 428, 429, 430

Етагава — 382

Ефес — 681

Ёккаициба — 335, 351

Ёкои — 492

Екосука — 242, 382, 384, 392, 606–610, 612, 641

Ёкояма — 30

Ёменуки–мура — 406

Ёнаго — см. Енако

Ёнако — 520–523, 526

Ёнеока — 41, 347, 379

Ёносака — 595

Ёсида — 379, 395, 526, 577, 578

Ёсии — 724

Зенсиу — 159

Зоосикиноме — 36

Ибано — 351

Ибано–мура — 351

Ибараги — 649, 655

Ибараги–кен — 649, 650, 665

Ибараки — см. Ибараги

Ивагасаки — 45

Иваде–кен — 106

Ивадо — 469

Ивазаки — 723

Иван — 619, 621, 640

Ивами — 166

Ивамизава — 439

Иванай — 432–435

Иваннай — 432, 434

Иваса — 197

Ивасиро — 11

Иватаки — 406, 559

Ивате — 71

Иваядо — 50, 53–55, 348, 364, 369

Иде — 348

Идзу — 31, 122, 124, 246, 324, 504

Идзуми — 194

Идзумимура — 619

Идзумия — 682

Идзуно — 44, 46, 47, 55, 331, 348, 376, 378

Ие — 166, 202, 496

Иекояма — 347

Иеногава — 336, 340, 343, 347, 376, 379

Изе — 54

Иигава — 35, 36, 301, 332, 347, 351, 353–355

Иигава–мура — см. Иигава

Иидзука — 497, 499

Иицука — см. Иидзука

Икари–га–секи — 797, 798

Икарисеки — см. Икари–га–секи

Икесинден — 242

Икесинден–мура — 227, 243

Икота — 728

Икуно — 190

Икусимъецу — 439

Имабару — 166

Имаидзуми — 348

Имаици — 523

Имамура — 158

Имри — 382

Инаба — 166, 169

Инаока — 13

Инари — 112, 237

Инба — 635

Инбагоори — 636

Ингари — 57

Индия — 680

Иноке — 190

Иноса — 502

Инусима — 180

Иоккаициба — 347, 351

Иокосука — см. Йокосука

Иокохама — 107, 116, 117, 125, 126, 133, 135, 137–140, 232, 243, 283, 285, 291, 303, 309, 420, 446, 615, 799

Иокочё — 60

Иокояма — 197 42, 54, 98, 102–109, 111, 191, 192, 344, 351

Ионако — 521, 524

Ионезава — 347

Ионеока — 376

Иоодзимаци — 640

Иоосикиноме — 351, 355

Иоосиноме — см. Иоосикиноме

Иосида — 347, 376, 379

Иосикиноме — см. Иоосикиноме

Иосисама–мура — 94

Иппонги — 83, 84

Исе — 189, 198, 222, 312, 609, 613

Исезаки — 766

Исикари — 439

Исикоси — 42, 44, 54, 348, 376, 378

Исиномаки — 27, 28, 30–32, 40, 53, 55, 100, 264, 265, 270, 329, 333, 336, 340, 342–345, 347, 375, 376, 379

Исиномори — 41

Исороги — 763, 764

Исохиса — 543, 558

Итабаси — 5, 380

Ицибеи — 544

Ициногавамура — 68

Ициносава — 688, 689

Ициносеки — 45, 47–49, 55, 104, 276, 348, 357, 360, 362, 371, 372, 375, 769–774

Ицинохе — 67–69, 349, 784, 785

Ицироку — 214

Ицукаици — 669–672

Ицукайици — см. Ицукаици

Ицукусима — 164

Ицуномия — 281

Йокосука — 384, 609

Йонеока — 55

Кабусато — 639–643, 645, 709

Каваи–мура — 239

Кавара–маци — 97

Кавасаки — 694

Кавауци — 28, 29, 84, 400

Кагано — 347, 376, 379

Кагосима — 145, 148, 150–153, 175, 183, 200, 202, 218, 317, 325, 446–448, 450, 452–455, 457, 459, 468, 542, 651, 766

Кадзики — 631

Кадзума — 32

Кадзуно–мура — 65

Кадзуса — 617, 649, 660

Кадзусая — 635, 639

Кадоноваки — 31

Кадзуса — 665

Каемазава — 71

Казава — 42, 44, 46, 348, 773

Казань — 40

Казоо — 732, 733

Кайдзука — 194

Кайсакау — 162

Какегава — см. Какенгава

Какенгава — 194, 240, 242, 243, 245, 382, 390, 391, 392, 396, 578, 579, 580, 584, 585, 597

Какеука — 586, 587

Какея — 525, 526

Какигариче — 283

Какогава — 191, 193, 202, 235, 404, 405, 407, 568, 569, 577

Каконгава — см. Какогава

Какуто — 464, 465

Кама — 343, 347, 376, 379

Кама–мура — 31

Камаиси — 64, 86, 87, 89–95, 111, 349, 363, 367

Камаци — 148

Камедзима — 170

Камезаки — 595

Камеока — 190, 212, 382, 556, 558, 564

Ками— Окутама — 97

Камидзу — 711

Камимаци — 148

Каминосеки — 160–162

Каминояма — 215, 331, 335, 339, 347, 350

Камиока — 661

Камитомае — 69

Камияма — см. Каминояма

Камияма–мура — см. Каминояма

Камода — 410

Камура — 649, 650

Камчатка — 445

Канагава — 603, 605

Канада — 763

Каназава — 752, 761, 764–766, 768

Канаици — 623, 626–628

Канари — 360

Канал — 245, 701

Канга — 106

Канда — 313, 322

Канебама–мура — 85

Калебу — 285

Канеда — 688, 690

Канезава — 728, 729

Канехама–мура — 366

Канзан — 49, 50

Каннари — 35, 42, 45–47, 55, 348, 357, 359, 360, 376, 378

Каннохара — 724

Каннуси — 184

Кантан — 495

Канума — 676, 677, 679, 680, 681, 683, 684, 706, 714

Кара — 202

Карасики — 48

Карасуяма — 142, 328, 694–700, 721, 723

Карацу — 477, 478–481, 497

Карацу— Фукуока — 481

Карисики — 47, 348, 376, 378

Кариуда — 698

Кария–мура — 220

Кариядо — 701

Каруизава — 738

Касавара — 577, 713

Касагами — 629

Касаока — 168

Касасаги — 202

Касахара — 711

Касиваги — 739, 741

Касивазаки — 753–758

Касивата — 205

Касимадай — 28, 29, 55, 347

Касихара — 711

Касукава — 10

Касуками — 631

Касуяма — 170, 516

Катаками — 181

Катацу — 476

Катаяма — 618, 619, 621

Кацики — 150

Каяма 382, 392, 396, 581–583, 585

Каяма–мура — 243, 244

Квансай — 592

Кега — 382

Кекенгава — 243

Кеманай — 72, 79–81, 428, 799

Кенчео — 160, 198, 216, 554

Кёото — 49, 185, 189, 203, 208–212, 218, 223, 225, 407, 408, 506, 558, 564, 565, 569

Кесешгума — 98, 295, 348, 357–359, 371, 776, 777

Кидзука — 627, 628

Киев — 319, 327

Киккава — 577

Кими — 514, 518

Киндаици — 71, 787

Кинокава — 194, 551

Кинцякуяма — 707

Кинъёоси — 74

Киороси — 618, 619, 621–623, 625, 626, 628, 631, 633, 634

Кипуин — 474

Кипурегава — 691

Кириу — 11–13

Кириуци — 207

Киру — 350

Кисивата — 194, 205

Кисиу — 194, 198, 201

Кисо–гава — 218

Кита–ку — 204

Китай — 346, 400, 401, 471, 553, 680

Китано — 209

Китано–мура — 202

Китасику — 204

Киусиу — 166, 197, 201, 210, 285, 455, 476, 482, 484, 491, 493, 499, 500, 502, 522, 533, 599, 727, 746

Кицуин — 474

Кицурегава — 19, 112, 692

Киюсиу — см. Киусиу

Кобато — 439

Кобаяси — 464

Кобе — 191, 196, 400, 404, 446, 447, 451, 454, 542, 550

Кобусато — 644

Кодаки — 682–684, 687–689

Кодзима — 170–172, 175, 177, 178, 202, 343, 439, 509, 511–514, 517

Кодзирабама — 92, 94

Коисикава — 202

Кокава — 198

Коку–чё — 59

Кокура — 157, 447, 481–484, 488, 494, 497, 527, 529

Комагава — 469

Комагатаке — 441

Команю — 676, 677

Комацу — 767, 768

Коморо — 479, 738–741

Компира — 529, 531

Коносу — 734

Кообе — 408

Кообоо — 249

Коодзимаци — 125, 137, 251, 265, 352, 355, 381, 443, 482, 528, 624, 637, 643, 665, 666, 677–679, 690, 700, 711, 714, 729, 730, 752

Коодзу — 574

Кооейдан — 49

Кооен — 160, 161

Кооносе — 469

Кооносу — 731, 732

Коорияма — 55, 56, 205, 348, 364, 370, 372, 373, 779, 780, 782

Коориямамаци — см. Коорияма

Коосендзё — 212

Коося — 641

Коофу — 413

Кооха — 686

Кооцке — 702

Кооцууся — 106

Кооясан — 249

Корея — 109, 266, 278, 346, 400–403, 480, 685, 739

Косугая — 382, 386, 607

Косунгая — см. Косугая

Кохидзи — 382, 395

Кохидзимура — см. Кохидзи

Коци — 382, 407, 410, 539, 542–549, 709

Кронштадт — 300, 301

Кубота — 81, 349,406

Кувасе — 762

Куга — 711

Кугамура — 711

Куге — 6

Кудан–сака — 670

Кудзи — 65, 70

Кудзу — 65, 75

Кудо — 430

Кума — 410

Кумагая — 5, 6

Кумазаки — 556

Кумамото — 8, 150, 152–154, 224, 468, 469–472, 474, 488, 494, 501, 506, 526

Кумихама — 183, 184

Кумихама–сику — 183

Кунасе — 692, 694

Кунимото — 240, 242

Кунимотомура — см. Кунимото

Кураока — 460

Курасики — 516–518

Курильские острова — 445, 446, 790

Куроиси — 349,795–798

Курокава — 614, 723

Куромацунай — 68, 432, 433, 435

Куромацунай–мура — см. Куромацунай

Куросава — 335–347, 351

Курохару — 497

Куроя — 728, 729, 730

Куруме — 156, 158–160, 475–477, 506, 566

Кусацу — 613

Кусе — 520

Кусиро — 794

Куцимура — 576

Куцинохару — 497–499

Куцири — 405

Кучёо — 556

Ликейские острова — 685

Ликийские острова — 670

Лондон — 298, 320, 418, 555

Мабасе — 396, 577, 578

Мабуци — 71, 333, 340, 343, 347, 376, 457, 489, 492, 543

Магата — 80, 367, 371, 372

Магоме — 54, 92, 97, 100, 102, 103, 347

Маебаси — 5–11, 17, 118, 119, 128, 141, 167, 185, 202, 251, 289, 308, 327, 382, 669, 706–708, 710–712, 714, 715, 776

Маеда — 728, 730

Маезава — 49–52, 55, 348, 362, 772, 774, 775, 777, 778

Маекехама — 191

Маесаби — 707

Маесака–мура — 239

Маибара — 218, 222

Майяци–мура — 32

Мангата — 80

Мандара — 50

Мапудо — 617

Мариока — 295

Марсель — 126

Маске — 439

Маукуса — 47

Мацу — 169

Мацуе — 516, 521–526

Мацузаки — 630–632, 634, 635

Мацукава — 98, 100, 361, 369, 653

Мацумае — 74

Мацуно — 695

Мацуо — 84, 640

Мацусима — 27, 28

Мацусиро — 742–744, 746

Мацуяма — 202

Маяма–мура — 39

Медный остров — 117

Меной — 154

Меога–мура — 202

Мидзунума — 11, 12, 14, 705

Мидзусава — 45, 50–53, 55, 65, 96, 348, 363, 364, 369, 371, 372, 775–777

Миёда — 701

Микава — 226, 231, 596, 599

Микавадзима — 129, 138

Микаванокуни — 220

Микода–мура — 59

Микоци–мура — 189

Микуни–тоге — 711

Микунитоке — 714

Мимасака — 178

Мимицу — 458

Минава — 220

Минаката — 379

Минами–ката — см. Минамигата

Минамигата — 24, 41

Минамиката — см. Минамигата

Минамику — 204

Минано — 728, 730

Минато — 30–32, 55, 76, 333, 340, 343, 347, 366, 376, 379

Минеяма — 183–187, 189, 406, 558, 563

Минзаки — 459

Мино — 218

Минова — 711

Минога сака — 71

Мио — 665

Миори — 396

Мисава — 728, 729

Мисака — 711

Мисуми — 446, 448

Митадзима — 162

Митадзири — 161, 447

Мито — 11, 118, 142, 194, 195, 219, 649–654, 658, 659, 665

Михару — 701

Мицке–эки — 239, 242

Мицу — 495, 496

Мицуиси — 181

Мицусима — 480, 481

Мия — 161, 166, 182, 210

Мияги — 106

Миядзима — 163, 164

Миядзу — 185, 187, 189, 190, 382, 406, 407, 557, 558, 559, 561–564

Миязаки — 326, 455, 457–461, 468

Мияке–мура — 186, 187

Мияко — 84, 85, 87, 108, 348, 366, 371, 372

Миякодзё — см. Мияконодзё

Мияконодзё — 461, 462, 464, 468

Миямаса — 746, 749–751

Мияно — 38, 42, 44, 45, 331, 348, 355–357, 359–361, 365, 376

Мияно–еки — см. Мияно

Мияхара — 468, 469

Могата — 349

Модзе — см. Модзи

Модзи — 485, 497

Момомура — 711

Монотума — 701

Монто — 225, 780

Монтосиу — 223

Мори — 240, 241, 243–245, 383, 391, 392, 396, 440, 441, 580–583, 585

Мориока — 33, 34, 54–60, 62, 63–68, 71, 73, 74, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 92, 95, 96, 99, 106, 126, 329, 342, 346, 348, 350, 351, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 370, 372, 373, 375, 387, 506, 766, 778–780, 782–784

Морияма — 701, 739

Мороран — 439, 440

Морону — 161, 162

Москва — 7, 131, 135, 314, 673

Мотеки — 698

Мотодзику–мура — 234

Мотомия — 110

Мотонсе — 189

Мояма — 348

Мукада — 694

Мукада–азана — 694

Мукоодзима — 128, 201

Набури — 333, 336, 339, 340, 343, 347

Набурихама — см. Набури

Натай — 106, 711

Нагакубо — 700

Нагамаци — 24

Нагано — 139, 142, 365, 406, 742, 746, 747, 749–751, 762

Нагаока — 755, 757–760, 768

Нагасава — 234, 332

Нагасаки — 148, 150–152, 157, 158, 180, 201, 218, 262, 266, 446, 447, 451, 481, 482, 500–503, 542, 577

Нагатоё–мура — 432

Нагаяма — 62

Нагоя — 194,195, 202, 218–223,225–229, 231, 232, 296, 381–387, 389–394, 397, 398, 411, 412, 446, 447, 470, 501, 502, 504, 506, 573, 574, 593, 602, 603, 605, 606, 609, 610, 680, 743, 763, 768

Надая–чё — 59

Найку — 189, 190

Нака— Окутама — 97

Накадзима — см. Накасима

Накаёсида — 382

Наказима — см. Накасима

Накамура — 37, 226, 228

Накане — 628, 629, 634

Наканиеда — 335, 339, 340, 347, 351, 353, 355

Наканоме — 351

Накаоодзи — 461

Накасендо — 9

Накасима — 30, 54, 105, 106, 333, 336, 343, 347, 370, 376, 379, 503

Накасу — 382, 394, 397, 597, 600–606

Накасуи — 392

Накачу — 201, 469, 472, 474, 485, 487–489, 504, 566

Накацуяма — 106, 347

Намбу — 33, 44, 57, 64, 67, 74, 155, 182, 228

Намиока — 796

Нанае — 636, 643

Нанаебама — 642, 655

Нанаебаси — 648

Нандзяе — 723

Нане — 643

Нантен — 210

Нанукаици — 723

Наоедзу — 761, 762

Наоецу — см. Наоедзу

Нара — 408, 547, 553, 570, 597

Негасимура — 32

Несори — 785

Нигоо — 33, 340, 347

Нигоу–мура — см. Нигоо

Ниегата — см. Ниигата

Низаяма — 395

Ниигата — 228, 759–761

Ниида — 35

Ниими — 202, 228

Ниими–мура — см. Ниими

Никадзима — 29

Накане — 631

Никаниеда — 351

Никкава — 10, 11, 252, 705

Никко — 120, 679–685

Никополь — 417

Ниппон, остров — 189, 210, 486, 507, 560, 773

Ниси — 169,171, 172, 206, 355

Ниси–ку — 204

Ниси–ура — 169

Нисиарай — 332, 351

Нисиараймура — см. Нисиарай

Нисидамаци — 451

Нисикава — 19, 350

Нисимономура — 694

Нисио — 229, 232

Нисисака–эки — 245

Нихонмацу — 21, 111

Нобеока — 448, 454–458, 464, 468

Нобиру — 30

Ногата — 497, 499

Нодесаки — 348

Нодобара — 711

Ноецу — 753 ;

Номаки–но — 728

Носикинаме — 340

Носиро — 349, 373

Ното — 244

Нохедзи — 793

Нумата — 713

Нью— Йорк — 418

Обасира — 728, 731

Обата — 723

Оби — 459

Овари — 218, 226

Огава — 172, 173, 176, 518, 641

Огавадзима — 711, 714

Огаци — 108

Оги — 477, 478

Огинохама — 420, 444

Одавара — 141, 280, 574

Одесса — 325

Оёома — 112

Озаки — 234, 235, 241, 393, 395, 397

Оита — 489–492, 494, 495, 497

Оита–кен — 727

Ойта — см. Оита

Окабе — 245

Окабе–эки — 245

Оказаки — 124, 125, 132, 133, 141, 219–221, 225–229, 231–235, 237, 382, 390, 392, 395, 397, 398, 411, 412, 590–595, 703

Окамура — 178

Окаяма — 166, 169–174, 176–183, 197, 198, 202, 203, 224, 456, 507, 508, 510, 511, 516, 517–519, 530, 538, 569

Окаяма–кен — 180

Окено ситазаки — 71

Окита — 369

Окомици — 170

Окутаиса — 362

Окутама — 54, 67, 96–98, 100, 101, 137, 348, 368, 371, 372

Окутама–мура — см. Окутама

Омигава — см. Омикава

Омикава — 646–650

Омонай — 430

Онахама — 701

Оно — 109, 347, 404, 405, 441, 607–609

Оно–маци — 191–193

Оно–мици — 166

Оно–мура — 382, 405

Ономаци — см. Оно–маци

Ономици — см. Оно–мици

Ономура — см. Оно–мура

Ообара — 12

Ообасира — 728

Оогаки — 218, 222, 382, 392, 394, 504, 506, 612, 613

Оогита — 349

Оогури — 701, 702

Оодагое — 367

Оодате — 80, 81, 349, 368, 373

Оодзи — 483

Оое–яма — 189

Оои–гава — 245

Ооинукавара— 100

Ооисо — 719

Оокаго — 103

Оокандай — 94

Оокубо — 13, 17

Оокуса — 131

Оомама — 11, 12

Оомацузава — 28, 29, 55, 353

Ооми–но–косуй — 218

Оомия — 731

Оомори — 22, 618, 619, 621–625, 634

Оомура — 201

Оонахара — см. Онохара

Оономура — 205

Оонохара — 728, 729

Оонума — 658–660, 665

Оосава–мура — 86

Оосака — 114, 126, 141, 172, 177, 180, 182, 188, 190, 191, 193–195, 197–199, 201–207, 212, 215, 216–218, 220, 223, 249, 264, 280, 281, 285, 295, 378, 381, 382, 385, 390, 398, 400, 402, 404, 407–409, 411, 417, 436, 446, 447, 465, 486, 501, 504, 506, 519, 529, 538, 539, 542, 548, 549–551, 553–556, 564–566, 569–574, 597, 606, 616, 625,626, 684,751, 785

Оота — 55, 333, 340, 347, 640, 645–647, 649, 654, 658, 659, 665

Оота–мура — см. Оота

Оотавара — 111, 112, 128, 138, 686–692

Оотака — 612

Оотаки — 80

Оото — 556

Оофуци — 730

Оохама — 231

Оохамамура — 231

Оохара — 54, 94–98, 100, 131, 134, 136, 348, 351, 369, 372

Ооцу — 218, 305, 376, 659–663, 665

Ооцуку — 88

Ооцума — 660

Ооцуцизава — 350

Ооцуцу — 86–88, 90, 92–94, 349

Оою — 78–81, 123, 349, 367, 371, 372

Ооябу — 392, 394,612

Оояма — 695

Орикабе — 54, 96–98, 100, 368

Орикаса–мура — 86

Оринабе — 348, 358

Орио — 497, 499

Осака — см. Оосака

Осаризава — 82, 83

Отару — 435–439

Отокояма–мура — 406

Оциай — 671, 672

Оямада — 778

Париж — 418

Пекин — 116

Персия — 553

Петербург — см. Санкт— Петербург

Райманзан — 77, 78

Рёоиси — 92, 102

Рёоиси–мура — см. Рёоиси

Рёоке–мура — 244

Рим — 488, 494

Рокуга — 630

Россия — 6, 20, 98, 113, 117, 119, 121, 123–125, 131, 132, 135, 139–141, 143, 154, 155, 159, 189, 193, 199, 200, 238, 254, 261, 268, 278, 279, 281, 284–287, 290, 293–295, 297, 299, 301, 309, 311, 314, 317–319, 323–325, 329, 343, 354, 362, 374, 381, 403, 414, 417, 435, 448, 469, 471, 472, 496, 511, 515, 516, 534, 553, 633, 636, 664, 665, 667, 697, 711, 723, 734, 754, 769, 771, 778, 779, 789

Савабе — 44–46, 55, 348, 359, 360, 378

Савабе–эки — 45

Сага — 166, 476, 477

Садо — 759, 761

Сайбансё — 198, 201, 354, 522

Сайкео — 152, 157, 163, 166, 178, 180, 182, 186, 190, 191, 195, 201, 205, 225, 266, 399, 402, 408, 413, 447, 509, 556, 560, 561, 562, 56–1, 607, 712

Сайтама кен — 305

Сакаи — 194, 398, 399, 400, 407, 570, 571

Сакай — см. Сакаи

Саканачё — 75, 79

Сакари — 93–95, 348, 373

Сакари–мура — см. Сакари

Сакасита — 613–616

Саккаи–мура — 432, 434

Саккай–мура — см. Саккаи–мура

Сакуносе — 47, 49, 55, 348, 769, 771–773

Сакура — 122, 632, 634–636, 638, 639

Сакура–дзима — 148, 454

Сакурагаи — 728, 729

Сакуяма — 19, 21, 112,690–692

Саме — 76

Саме–эки — 76

Сан— Франциско — 242, 291, 306

Санбонги — 349, 366, 791, 793

Сангара — 242

Санда — 201

Сандзи–мура — 215

Санкт— Петербург — 40, 97, 126, 131, 135, 165, 255, 309, 320, 375, 414

Саннохе — 65, 68, 71–74, 77, 349, 786, 787

Сано — 17, 18, 252, 675, 706

Санука–но куни — 201

Сануки — 169, 170, 172, 174, 202, 213, 531

Санума — 27, 33, 38–42, 54, 64, 97, 104, 105, 308, 329, 333, 344, 345, 347, 350–352, 375–377, 379, 380, 381, 433, 690

Саппоро — 414, 421, 424, 432, 435–440, 442, 459

Сахалин — 446

Сацудзято — 767

Сацума — 148

Сёонай — 462

Седзи–эки — 182

Секи — 77, 78, 613, 616

Секигахара — 685

Секине–мура — 8

Семмая — 101, 348, 368

Сендай — 23–28, 33, 34, 36, 44, 48, 54, 55, 58, 66, 72, 96–98, 110, 132, 133, 145, 150, 171, 175, 296, 301, 314, 329, 337–339, 342–344, 346, 347, 349, 350, 352–354, 357, 359, 368, 378–380, 420, 524, 576, 734–736

Сеноо — 172, 176, 510, 511, 515–519, 527, 528, 530, 537, 649

Сеньон — 698

Сёонай — 462

Сиба — 118

Сибамура — 205, 305

Сибирь — 471

Сибукава — 710, 715

Сигой — 151

Сидзугава — 101, 103

Сидзуока — 134, 245, 246, 382, 383, 392, 393, 395, 574, 575, 577, 581, 592

Сиидзе — 335

Сикоку — 166, 169, 174, 201, 202, 210, 212, 213, 227, 487, 496, 507, 529, 531, 709

Сикотан — 432, 445, 446

Сикукан–эки — 183

Симабара — 152

Симане — 166

Симидзу — 396, 577, 578

Симо — 148

Симо— Акуцу — 654, 658

Симо— Окутама — 97

Симо–хациман–мура — 216

Симо— Ямада — 758

Симогамо — 210

Симода — 504, 568

Симокакеносита — 19

Симомаци — 148

Симомацумото — 56, 780

Симоносеки — 161, 166

Симооса — 134, 138, 305, 617, 643, 649, 650, 660, 665

Симота–мура — 790

Симотаруки — 579

Симотоками — 19

Симоцуе — 173

Симоцуке — 675

Синано — 106, 432, 773

Синаногава — 446

Сингехара — 219, 226–229, 232

Сингехара–мура — см. Сингехара

Сингуу — 198

Синден — 59, 106

Синден–маци — см. Синден

Синдзе — 335

Синдзику — 666

Синмаци — 6

Синод — 251, 252

Синсиро — 237

Синто — см. Синтоо

Синтоо — 64, 151

Сиогама — 375

Сиозава — 11, 12, 252, 705

Сиракава — 19–21, 111, 139, 666, 690, 698–703, 705

Сирасука–эки — 237

Сирибецу — 68

Сирихато–мура — 44

Сироиси — 110, 711

Сиромае — 71

Сиросака — 111, 701

Сироси — 439

Ситая — 13, 116, 117, 174, 219, 461

Сицинохе — 793

Согеи — см. Согей

Согей — 54, 96–98, 100, 348, 361, 362, 369, 371, 372

Согей–мура — см. Согей

Соеяма — 532, 534

Сокей — см. Согей

Сомеи — 618–621

Сонобе — 382, 556–558, 564

Сонохана–мура — 87

Соодосено — 351

Софуке — 629–631

Сувася — 151

Судзуки — 634

Сукава — 709–715

Сукагава — 701

Сукамура — 641, 646

Сукегава — 660

Сумиеси — 194, 201

Супу — 778

Суруга — 245

Суругадай — 32, 37, 40, 50, 55, 57, 59, 66, 79, 86, 103, 112, 115, 131, 155, 172, 175, 184, 201, 436, 461, 462, 464, 471, 482, 484, 487, 500, 567, 586, 668, 669, 771

Суду — 131, 430–433, 435, 778

Суцу–маци — см. Суду

Тага — 619

Тадагое — 348, 358, 371

Тадарада — 631–633

Тадзима — 184, 189

Тадоцу — 531

Таиза — см. Таиза–мура

Таиза–мура — 184–189, 382, 406, 407, 558, 561–563

Таизамура — см. Таиза–мура

Тайза — см. Таиза–мура

Тайзамура — см. Таиза–мура

Такаки — 28, 110

Такаку — 657, 742

Такамано Хара — 303

Такамацу — 202

Такамура — 641

Таканабе — 458

Такаока — 405, 461, 762, 763

Такасаки — 7–10, 638, 714–717, 719, 720, 722

Такасанго — 405

Такасе — 724

Такасима — 152, 501, 522

Такасимидзу — 34, 36, 38–41, 54, 103, 348, 351, 355, 356, 376

Таката — 95, 348, 373, 751–754, 757, 768

Такахама — 382, 384, 595

Такахара–мура — 216

Такахаси — 152, 330

Такацихо — 457

Такеда–маци — 183

Такетое — 384, 595, 597–600

Таки — 191

Тамасима — 168, 169, 171, 517, 518

Тамацукури — 659

Тамба — 190, 212

Тамиока — 727

Тамкомаи — 439

Танабе — 198, 201

Танака — 404

Танго — 166,181–186, 189, 190, 193, 212, 213

Тансей–мура — 53

Танума — 18

Тарукиси — 432, 433

Тарукиси–мура — см. Тарукими

Тасе — 348, 367

Тасино — 721–724, 726, 727

Татебаси — 710

Татебаяси — 15, 16, 168

Татоо — 694

Тахара — 219 .

Тацибана–мура — 244

Тациваки — 183

Тега — 325, 617–621, 626, 640, 665, 709

Теганума — 621

Тенрёо–баси — 239

Тенрёо–мура — 239

Тенсюдай — 224

Тенсюдоо — 167, 178, 179, 181, 182

Теразава — 97, 100

Теразаки — 106

Тидзима — 183

Тифлис — 553

Тихий океан — 296, 417

Тованго — 710

Тогогане — 639

Тоеино — 716

Тоёка — 189, 600, 602

Тоёкава — 237

Тоёма — 41, 347, 375

Тоёма–маци — см. Тоёма

Тоёока — 9, 10, 183, 185, 716

Тоёока–мура — см. Тоёока

Тоехааси — см. Тоёхаси

Тоёхама–мура — 392

Тоёхаси — 219, 220, 227, 228, 232–235, 237–240, 382, 384, 386, 392, 397, 586–589, 591, 592, 595

Токио — 197 5, 11, 17–19, 21, 37, 44, 45, 58, 60–62, 64, 65, 73, 78, 89, 92, 93, 98, 106, 110, 112, 113, 115, 117–119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137–139, 141, 143, 147, 151, 152, 154, 156, 163, 171, 172, 174, 177–179, 181, 182, 184, 186, 187, 193, 195, 199–203, 206, 213–215, 218–221, 223–225, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 240, 252, 274, 301, 302, 322, 325, 332, 338, 341, 342, 349, 350, 357, 359, 360, 365, 366, 368, 378, 380–382, 386, 413, 414, 417, 420, 422, 426, 427, 430, 436, 439, 441, 443–446, 448, 452, 454, 459, 462, 464, 472, 474, 477, 479, 481–483, 489, 501, 506–509, 513–516, 520, 521, 525, 529, 532, 534, 537, 539, 540, 543–545, 548, 551, 555, 556, 559, 565, 573, 574, 578, 580, 586, 588, 590, 591, 599, 601, 606, 607, 610, 616–618, 620, 623, 624, 633, 635–639, 643, 647–651, 663, 665, 666, 668–673, 675, 677, 680, 682, 684, 689, 691, 700, 702, 703, 711, 713, 714, 717, 727, 734, 738, 739, 741,744, 745, 749, 754–756, 764, 766, 768, 769, 772, 778, 789, 799

Токонабе — 595, 607

Токусима — 169, 184, 186, 187, 207, 208, 212, 213, 215–217, 227, 322, 530, 531, 535–537, 549

Томакомаи — 440

Томари — 428

Томиока — 10, 716, 721–724, 727, 728

Тонден — 440

Тонегава — 626, 628, 710

Тоненума — 619

Тоносава — 277, 281, 291, 321, 507, 574

Тоогане — 638–640, 665

Тоодзи — 209

Тоокайдо — 296, 390, 574, 592, 613

Тоокей — 39, 49, 67,75, 109, 112, 165, 184, 201, 202

Тоокёо — см. Токио

Тооно — 56, 57, 74, 92, 94, 348, 367

Тооно–мура — см. Тооно

Тооносава — 113, 126, 135, 278

Тоотоми — 227, 239

Тооя–зака — 90, 94

Тородзию — 567

Тоса — 219, 266, 410, 477, 539, 541, 542, 547

Тотори кен — 521

Тоттори — 547

Тоутоми — 243, 245

Тохоку — 5

Тодинги — 705–707

Тояма — 761–763, 767, 768

Удзина — 166

Удзуми — 382, 386, 390, 392, 394, 397, 601

Уеда — 59, 741, 742

Уеда–мура — см. Уеда Уеки — 154

Уено — 5, 12, 17, 18, 219, 289, 292, 297, 298, 323, 425, 675, 728

Уено–мура — см. Уено

Укида — 348

Ура–но мура — 171

Урава — 5

Уса — 489

Усиами — 30

Усигоме — 202

Усидамура — 165

Усугину–мура — 95

Усуки — 482, 491–494, 500

Утасима–мура — 432

Утасинай — 439

Уцибата — 205

Уцибата–мура — 205

Уцуми — 604–607

Уцуномия — 16–19, 112, 280, 337, 673, 674, 676, 677, 680, 682, 684–686, 703, 705, 769

Фенсюдай — 224

Франция — 107, 302, 709, 727

Фудзиеда — 382, 395

Фудзии — 182

Фудзии–сику — 181

Фудзикава–эки — 232

Фудзисава — 96, 100–102, 348, 368

Фудзисан — 454

Фуза — 620

Фузе — 618, 620, 621

Фукуда — 28–30, 55, 109, 170, 347, 350

Фукуда–мура — см. Фукуда

Фукуде — 382, 392, 395, 579

Фукуден — 242

Фукузава — 172, 202

Фукуи — 766–768

Фукуока — 67–69, 71, 72, 160, 161, 163, 166, 349, 479, 481, 482, 493, 494, 496, 499–501, 503–506, 746, 784–786, 788

Фукурои — 228, 235, 237, 239–244, 382, 391, 392, 396, 581–586

Фукурои–эки — 239

Фукурой — см. Фукурои

Фукусима — 21–23, 110, 111, 226, 336, 340, 341, 425, 723, 724, 749

Фукусима–кен — 11, 702

Фукусимамура — 172

Фукусияма — 333, 700

Фукута — 391

Фукуци — 557–559, 563

Фукуцияма — 190

Фукуяма — 164, 166–168, 425–430

Фунада — 701

Фунао — 628, 629, 631–634 Фурогура — 78

Фурукава — 34–36, 42, 54, 332, 340, 347, 351, 353–355, 380

Фурусава — 475

Фуса — 619, 621–623, 625, 626, 631, 634

Фусе — 711

Хаката — 160, 161, 447, 500, 505, 506

Хакодате — 30, 45, 48, 51, 56, 61, 64, 68, 72–74, 80, 81, 86–88, 112–114, 122, 131, 180, 228, 238, 240, 267, 285, 299, 335, 378, 403, 421–424, 428–436, 439–441, 443–445, 482, 642, 648, 653, 655, 665, 678, 730, 739, 784

Хакозаки — 160, 161

Хаконе — 11, 404

Хамада — 166

Хамазаки — 477, 479, 481

Хамаици — 30

Хамамацу — 239, 241, 243, 244, 382, 392, 394, 567, 585–589, 593, 594, 733

Хамасаки — 481

Хамацу — 390

Ханава — 78–83, 349, 367, 371, 372

Ханаидзуми — 772–774

Ханамаки — 55, 56, 348, 373, 777–779, 783

Ханги — 166, 228

Хангивара — 218, 629, 670

Хангивара–эки — 218

Ханда — 382, 384, 386, 392, 594, 595, 596, 598–601, 608, 610, 611, 616

Хараномаци — 24, 26, 27, 98, 110, 219, 222, 330, 347, 353

Харима — 191, 192

Хариномаци — см. Хараномаци

Хасимото — 198

Хатангоя — 184

Хацивоодзи — 342, 666, 668–672

Хацинохе — 63, 68–77, 276, 349, 366, 367, 371, 372, 786–788, 790, 791, 793, 794

Хекода — 649

Хеого — 202, 218, 408

Хеого–кен — 201

Хиби — 513, 514, 517, 518, 538

Хивари — 339, 397

Хигаси Магоме — 102

Хигасияма — 44, 49, 95, 96

Хигата — см. Хиката

Хидзи — 489

Хизен — 152, 166, 201, 748

Хизен–но куни — см. Хизен

Хиката — 348, 362, 371, 772–774

Хикумамура — 587

Химедзи — 166, 182, 183, 192, 193, 382, 405, 566, 567, 568

Хингаси — 169, 171, 206, 209, 223, 225, 233, 237

Хингаси–кикура — 201

Хингаси–ура — 169, 172

Хингасику — 204

Хинго — 152

Хинокияма — 564

Хириу — 701

Хиробуци — 32, 333, 336, 343, 347, 376

Хироока–мура — 239

Хиросаки — 349, 794, 797, 798

Хиросима — 117, 126, 136, 139, 140, 141, 160, 162–167, 182, 202, 264, 265, 270, 404, 496, 497, 526–530, 540

Хиросимамору — 262

Хисаката — 12

Хитаци — 181, 219, 617

Хитоёси — 464, 465–469

Хитокабе — 53, 54, 348, 367, 371, 372, 374, 777

Хиунга — 189, 462

Ходака — 456

Хокайдо — см. Хоккайдо

Хоккайдо — 172, 174, 215, 400, 420, 436, 739, 761

Хокода — 648, 650

Хокуродо — 766, 767

Хокурокудо — см. Хокуродо

Хонгомура — 629

Хондзё — 121, 141, 142, 728

Хонче–маци — 212

Хоробецу — 440

Хоронай — 439

Хорономаци — 334

Хосоно — 84

Хососима — 454, 455

Хоянаги — 351

Хяккан — 152

Цеосиу — 162, 164, 228

Циба — 638

Циканоме — 351

Цикараиси — 190

Цикугогава — 159

Циндай — 161

Циндан — 182

Цинода — 629

Циукоку — 165, 507, 509

Цион — 212

Цириу — 227, 229

Цириу–эки — 226

Цита — 607

Цитани — 603

Циукоку— 164, 166, 174, 182, 200, 343, 439

Цицибу — 640, 643, 713, 729, 731, 732

Цу — 222

Цувано — 166

Цукабара — 711

Цукидзи — 119, 529, 777

Цукиёно — 714, 715

Цукитате — 38, 348, 356, 357, 376

Цукуго–гава — 455

Цуми–кин — 204

Цунгарская область — 796

Цунгаруиси — 366

Цунода — 628–631

Цуномаци — 458

Цурадзима — 168–173, 177, 180, 343, 513–518

Цуру–синден–мура — 169

Цуруга — 766, 767, 768

Цурунга — см. Цуруга

Цурусаки — 492, 494, 495

Цутоадзима — 171

Цуцизаки — 349

Цуциура — 219

Цуцихасимура — 396

Цуцияма — 614

Цуцумине — 36

Цуягава — 100

Цуяма — 180, 519, 520

Чаямаци — 517, 518

Эбара — 635, 638

Эби–мура — 237

Эдзири — 382, 393, 396, 397, 575, 577, 578

Эзо — 68 285, 435, 440, 444–446, 653, 699, 778, 793

Энокидзу — 157

Эци–го — см. Эцинго

Эциго — см. Эцинго

Эцинго — 70, 108, 228, 722, 751, 759

Эцциу — 762

Юдзюку — 710–712, 714

Юзе — 77, 83

Юконава — 701

Юнаго — см. Юнако

Юнако — 659, 660

Юномае — 465–467

Юсима — 189

Ябегава — 476

Ябу — 609, 611

Явата — 609

Ядоя — 158

Яехата — 778

Язава — 778

Яикида — 36

Яита — 686, 687, 691

Якава — 692, 695

Якусе — 206

Ямага — 154, 155, 471

Ямагата — 62, 335, 339, 350

Ямагуци — см. Ямагучи

Ямагучи — 166, 447, 720

Ямада — 64, 84–89, 92, 96, 110, 348, 365, 366, 371

Ямазаки — 209

Яманака — 77, 78, 609, 613–615

Яманаси — 244, 413

Яманаси–кен — см. Яманаси

Яманоме — 47–49, 55, 348, 360–362, 364, 371, 372, 375, 769–773

Яманото — 303

Ямасита — 461 .

Ямато — 198, 205, 400 Ямбе — 181

Янагава — 153, 155–160, 203, 469, 471–476, 482, 488, 496, 500, 501

Янада–сюку — 13

Янаида — 172, 173

Янаицу — 105, 106, 108, 109, 133

Янаицунай — 347

Янайбара — 515–518, 538

Янамори — 701

Яноме — 769

Япония — 17, 42, 73, 74, 77, 115, 119, 122, 127, 131–133, 140, 146, 150, 153, 160, 162, 164, 167, 174, 181, 182, 185, 189, 207, 211, 232, 238, 244, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 265–270, 273, 274, 277–279, 281, 285–290, 297–299, 301–304, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 318, 321, 323–326, 345, 346, 389, 403, 409, 414, 430, 442, 457, 468, 473, 475, 483, 488, 495, 513, 518, 519, 522, 528, 531, 548, 555, 556, 560, 567, 586, 596, 607, 613, 620, 653, 660, 663, 664, 670, 682, 685, 690, 692, 709, 717, 727, 740, 749, 763, 783, 797

Ясака–но тоо — 211, 212

Ясиро — 742

Яханги — 227

Яханги–баси — 227

Яханги–эки — 227

Яцусиро — 468, 469